Terug naar de afdelingen

Schouwen-Duiveland

Welkom bij KBO Schouwen Duiveland
We zijn een organisatie van en voor senioren die vanuit de eigen levensbeschouwing  activiteiten ontplooit voor haar leden. Naast ontspannende activiteiten is er ruimte voor voorlichting, educatie en belangenbehartiging. We proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeftes van de leden.

Onze afdeling is een vrij jonge afdeling, opgericht op 10 maart 2008 en gestart met ongeveer 130 leden.
Nu telt de afdeling ruim 350 leden. Onze leden wonen verspreid over het hele eiland Schouwen Duiveland. Deze gemeente telt 17 kernen. 

Activiteiten

De meeste activiteiten vinden plaats in het parochiecentrum van de H. Willibrorduskerk, Mosselstraat 4 te Zierikzee. Zierikzee is de grootste kern op Schouwen-Duiveland en centraal gelegen.

  • Koffieochtenden    
  • Wandelen 
  • Klaverjassen 
  • Inloopmiddagen (ook voor computervragen)

In onze nieuwsbrief 'Blik op de Regio' vind u de activiteitenagenda voor de komende periode.


Blik op de Regio.

Onze nieuwsbrief voor leden. Hieronder de laatste edities.


Bestuur

Voorzitter
dhr. W. Kooijmans, aandachtsgebied: Seniorenforum 

Penningmeester
dhr. P. Goedegebuure

Secretaresse
mevr. E. Steegmans, aandachtsgebied: inloopmiddagen, Blik op de Regio 

Leden
mevr. H. Verkaart, aandachtsgebied: koffieochtend, klaverjassen, Bondenberaad  
dhr. K. Verkaart, aandachtsgebied: activiteitencommissie, VBA  
mevr. A. Wijsman, aandachtsgebied: bezorging magazine, Bondenberaad  

Contact

E. Steegmans ejmsteegmans@gmail.com

Lidmaatschap

Tijdens de jaarvergadering wordt de contributie vastgesteld. Deze is al enkele jaren € 24,- per jaar.
Ieder lid ontvangt 10 keer per jaar het Magazine KBO-PCOB en daarbij de Blik op de Regio,  onze eigen nieuwsbrief.
Zo blijven de leden op de hoogte en bij de tijd.

Wilt u lid worden?  
Dan kunt u zich aanmelden bij mevr. C. Bos via cecmcolettebos@gmail.com