Terug naar afdelingen

KBO-Heikant

Een kleine beschrijving van het grensplaatsje "Heikant"

Het grensplaatsje Heikant met ongeveer 1500 inwoners ligt idyllisch tegen de Belgische grens.
De Kerk en het gemeenschapscentrum 't Heike vormen het middelpunt. De typische lintbebouwing vormt het dorp over een afstand van 2 kilometer. In het zuiden wordt de grens gevormd door de grenspalen 281 tot en met 286.
In het noorden gaat het dorp over in een weids polderlandschap. 
Een kleine hechte gemeenschap, met veel activiteiten. KBO Heikant is de grootste gebruiker van 't Heike.

Activiteiten

KBO Heikant organiseert bijna het hele jaar door verschillende activiteiten. De leden en gastleden ontvangen hiervan periodiek een overzicht dat, elke keer als er aanvullingen of wijzigingen zijn, wordt bijgewerkt.

Ledenservice

Hebt u vragen over PC? Onze secretaris Bert Heuvelsland, heeft zich bereid verklaart namens KBO Heikant als vraagbaak voor dit onderwerp te fungeren. Bert is te bereiken op 06-10865941.
Hebt u vragen over het invullen van formulieren, over gemeentelijke belastingen, belastingaangifte of keukentafel gesprekken? Neem dan contact op met Jos van Damme (06-51528456), hij zorgt dan voor ondersteuning.

heikant1
heikant2
heikant3
heikant4


Bestuur van de afdeling KBO Heikant

Voorzitter
Jos van Damme, Vlasstraat 10a, 4566 BD Heikant, 0114 319156, e-mail: jos-regien@hotmail.nl

Secretaris/Penningmeester/notulist
Bert Heuvelsland, Schooldreef 10, 4566 AR Heikant, 06-10865941

Bestuursleden
Wilfried van Houte, Margrietstraat 8, 4566 AN Heikant, 0114 310278
Corrie van Doorsselaer, Brouwersplein 6, 4561 CB Hulst, 0114 315139 
Marjan Bosscher, Milockstraat 17, 4561 GZ Hulst, tel. 0114-315996
Gea Goetheer, Henri Dunantstraat 32, 4564 AV Sint Jansteen, tel 0114-321073