Terug naar afdelingen

KBO-Sas van Gent/Westdorpe

De Katholieke Bond van Ouderen Sas van Gent-Westdorpe is een zelfstandige vereniging binnen het district Zeeland.
Zoals veel andere afdelingen van de KBO, hebben wij ook een webpagina op deze website.
We houden u op de hoogte, in de volgende rubrieken hieronder.

Eigenlijk is een website nooit klaar, want maandelijks moeten er veranderingen aangebracht worden. Ook een groot gedeelte van de Schepentrekker zal op deze pagina opgenomen worden en maandelijks bijgewerkt  worden. 
Informatie over de KBO is beschikbaar elders op op de website. Daar kunt u lezen waar de KBO voor staat en wat we ondernemen op het terrein van belangbehartiging, ledenservice, welke financiële voordelen er verbonden zijn aan het lidmaatschap van de KBO enzovoort. 

Indien u nadere informatie wenst over onze afdeling kunt u met ons contact opnemen door een e-mail te zenden naar onze voorzitter.
Indien u zich wilt aanmelden als lid van onze afdeling stellen wij u gaarne in de gelegenheid omdat een e-mail te zenden naar onze secretaris.. 
Wij zijn er van overtuigd dat u zich bij ons thuis zult voelen.

Activiteiten

Onze activiteiten vinden plaats in het clubgebouw Sint Albert te Sas van Gent.
Het adres hiervan is: Van Milstraat 2, 4551 TD te Sas van Gent, telefoon: 0115 452304

Vaste activiteiten

Maandag*         13.30 uur, Bieden zonder roem, jokeren en biljarten
Woensdag**     13.30 uur, Biljarten en vrij kaarten
Vrijdag              13:30 uur, Biljarten, bridge en vrij kaarten
*  Op de laatste maandag van de maand vervalt het vaste programma. Er wordt dan een bingomiddag gehouden.
** Op de tweede woensdag van de maand vervalt het vaste programma. Er wordt dan een bingomiddag gehouden.


Agenda

Verdere activiteiten/bijeenkomsten die ook worden georganiseerd, staan hieronder vermeld.

Er zijn momenteel geen berichten.Lid worden?

Het lidmaatschap 2023 KBO Sas van Gent-Westdorpe bedraagt € 20,00.
Wilt U lid worden? Opgeven kan bij de voorzitter: kbosasvangent@gmail.com

Bestuur

Mededeling:
De laatste weken hebben zich de nodige wijzigingen voorgedaan binnen ons bestuur.
Zoals U heeft kunnen lezen hebben wij onverwachts afscheid genomen van 2 zeer gewaardeerde bestuursleden, te weten Antoine de Coninck en Henny van Dorsselaer.

Voor het goed functioneren van onze vereniging is het belangrijk het bestuur zo spoedig mogelijk aan te vullen.
Denk nu niet dat is niets voor mij. Je zult merken als je eenmaal helpt meedenken en meedoen in het bestuur, dat dit een leuke vrijetijdsbesteding is. De bestuursvergaderingen zijn in onderling overleg overdag.

Je bent van harte welkom.
Informeer eens bij Wim, Egbert, Patrick of Els, op een van onze soosmiddagen, wat jij zou willen en kunnen doen.

Voorzitter
De heer W. Schoonis, Paul Krügerdreef 28, 4551 AJ Sas van Gent
telefoon 0115 452183, e-mail kbosasvangent@gmail.com

Secretaris: / ledenadministratie:

Vacature

Penningmeester
:
Mevrouw Els Roelandt-de Lugt, Bolwerk 28, 4551  AH Sas van Gent
telefoon 0115-452177 of 06-14629201 e-mail: elsroelandt55@gmailcom

Leden van Bestuur:

De heer E. Audenaerd, Polderdreef 30 A, 4554 AD Westdorpe, telefoon 0115-452695, e-mail: raudenaerd@kpnplanet.nl
De Heer P.F. Goethals, Statenstraat 11, 4551 VV Sas van Gent. Tel. 06-28396659, e-mail: patthe.goethals@zeelandnet.nl