Terug naar afdelingen

KBO-Kloosterzande

Kloosterzande is gesticht door monniken van de abdij Onze-Lieve-Vrouw Ten Duinen uit Koksijde, die in de 12e eeuw een uithof stichtten, Hof te Zande. Deze monniken speelden een belangrijke rol bij de bedijkingswerkzaamheden in het land van Hulst. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd het hof vernield. De naam van het dorp en van de centrale 'Cloosterstraat' verwijzen naar de ontstaansgeschiedenis.

De leden van KBO-Kloosterzande e.o. komen uit Kloosterzande, Ossenisse, Walsoorden, Noordstraat, Kruisdorp en enkele omliggende plaatsen.
De afdeling is opgericht in 1969. Op 10 april 2019 was de viering van het 50-jarig bestaan in zaal Hotel van Leuven te Kloosterzande.

Bestuur

Samenstelling huidige afdelingsbestuur (tevens contactpersonen):     

 • R. Baart (voorzitter): tel. 0114 682359, e-mail: roxanneba@zeelandnet.nl  
 • E. Sponselee (secretaris):  tel. 06-30152514, e-mail: sponsbo@zeelandnet.nl
 • I. de Booy - Joos (penningmeester)
 • R. van Heese – Rottier (ledenadministratie)
 • G. Coucke
 • W. Blanckaert
 • J. Andriessen.


Activiteiten

De vaste activiteiten vinden plaats in dorpshuis De Binnendéur, Tulpstraat te Kloosterzande:

 • Biljarten (op 2 biljarts) 4 x per week; 
 • jeu de boules 1 x per week; 
 • kaarten 2 x per maand; bingo, senioren-diner, 
 • fietstochtjes 1 x per maand. 

Activiteiten die één keer per jaar plaatsvinden: 
Algemene ledenvergadering, eendaagse busreis, afsluitingsbuffet, fietstochten, kerstviering, ontspannings- en/of informatiemiddag. Zie de agenda hieronder.

Agenda

Er zijn momenteel geen berichten.Algemene informatie

Contributie (normaal) € 20,-; inclusief afdracht UNIE-KBO  en KBO-Zeeland.
Aanmelden lidmaatschap bij contactpersonen óf de andere bestuursleden.  Lidmaatschap mogelijk vanaf 55 jaar.

Maandelijkse bezorging KBO-magazine door 12 bestuursleden en wijkverantwoordelijken.
Vrijwilligers/helpers zijn altijd van harte welkom; graag aanmelden bij bestuursleden.
Twee keer per jaar overleg met de buurt-afdelingen van Kring Het Land van Hulst.