Terug naar afdelingen

KBO-IJzendijke

KBO-IJzendijke heeft ongeveer 140 leden en heeft als doelstelling belangenbehartiging, informatie/educatie, ledenservice en ontspanning voor senioren vanaf 50 jaar.

Voordelen lidmaatschap

LedenMagazine:   
10x per jaar ontvangen de leden het KBO-PCOB Magazine ( voorheen Nestor )
(landelijk uitgegeven door KBO en PCOB)
Nieuwsbrief            van KBO-IJzendijke wordt 10x per jaar meegestuurd met het Magazine.
Ledenpas:                Hiermee kunt u aantrekkelijke kortingen krijgen bij activiteiten 
                                  en voor diverse ziektekostenverzekeringen en u krijgt KBO-PCOB voordeel
Contributie:             € 22,50 per persoon / per jaar  en € 42,50 per twee huisgenoten

KBO-IJzendijke is onderdeel van  KBO-Zeeland  en van de landelijke  Unie-KBO  &  KBO-PCOB. Leden genieten alle voordelen van het lidmaatschap van deze koepels.

WIJ ZIJN ER VAN OVERTUIGD DAT U ZICH BIJ ONS THUIS ZULT VOELEN  . . .

IJzendijke  (Iezendieke) 

IJzendijke is een stadje, gelegen in de gemeente Sluis (west Zeeuws-Vlaanderen) in de provincie Zeeland.
Tot 1970 was IJzendijke een zelfstandige gemeente.
Het bestrijkt een gebied van 4.708 hectare, waarvan 21 ha aan meren, sloten en andere wateren en telt circa 1835 inwoners. Per vierkante kilometer wonen er gemiddeld 50 personen.

Bezienswaardigheden zijn het bronzen beeld van Prins Maurits op de Markt,. Hij zit achter een schaakbord en zet zijn tegenstanders, de Spanjaarden, schaakmat (van de Zeeuwse kunstenaar Guido Metsers), de Veste, de IJzendijkse Molen, de oudste protestante kerk (specifiek voor de protestante eredienst van Zeeland gebouwd) en het gebouw van de negentiende-eeuwse bierbrouwerij / smederij Cadsandria.

Het ontstaan van de BIJNAAM voor IJzendijke ‘’Petit Paris‘’
Het is opvallend hoeveel cafés IJzendijke had. De bijnaam zou verwijzen naar de gezellige - bijna Franse - uitgaanssfeer.
Een logischere verklaring voor de bijnaam is het gegeven dat zoveel bierhuizen, cafés, logementen, staminees, herbergen en hotels in IJzendijke Franse namen hadden, bijvoorbeeld La Porte d' Or, La Grande Place, Du Commerce, La Belle Vue en Café d' Anvers.
Mogelijk is ook dat de aanwezigheid van een Franstalig internaat voor meisjes-uit-betere-kringen in de Koninginnestraat de reden is voor de bijnaam. Dit Rooms-katholieke internaat werd door de Franciscanessen van Dongen geleid, een van oorsprong Franstalige kloosterorde.
Verreweg het meest voor de hand ligt echter de verklaring dat in IJzendijke verhoudingsgewijs veel inwoners de Franse taal gebruikten voor de communicatie met de Franse en Waalse adellijke landeigenaren en hun pachters.


Activiteiten

KBO IJzendijke werkt nauw samen met de OUDERENSOOS, deze biedt ontspanning voor de bezoekers
Adres: Soosgebouw ‘’De Zwaluw’’  -  Rosemarijnstraat 1, IJzendijke

Vast weekprogramma in de Soos 

  • maandagochtend 09.30 uur: Koffie en wandelen
  • dinsdagochtend, 10.00 uur: Yoga voor ouderen  ( op een stoel ) € 3,00 per KBO-lid, niet-leden € 4,00
  • dinsdagmiddag, 13.30 uur: Koffie  en  kaarten  /  schaken  /  dammen
  • woensdagochtend, 09.00 uur: Kunst schilderen
  • donderdagmiddag, 13.30 uur: Koffie  en kaarten
  • vrijdagmiddag, 13.30 uur: Koffie en fietsen (tijdelijk opgeheven wegens te weinig animo)

Agenda

Er zijn momenteel geen berichten.BESTUUR  KBO-IJzendijke

Voorzitter / Secretaris: Anneke Hoedemakers
Penningmeester: Eugène Taelman
Bestuurslid: Herman Baillie
Bestuurslid: Benita Haverbeke
Bestuurslid: vacature
Bestuurslid: vacature

Rekeningnummer IBAN KBO-IJzendijke: NL13 RABO 015 94 35 617

Wij zoeken een bestuurslid  voor KBO-IJzendijke!