Terug naar de afdelingen

KBO-Lamswaarde

Historie

Op 26 juni 1961 was er een evaluatie van de jaarlijkse reis van de bejaarden uit Lamswaarde in het café van Alois van Driessche. Terloops werd er toen door de pastoor (Knipscheer) gesproken over de oprichting van een bejaardenbond.
Op 31 juli 1961 werd in het patronaat een vergadering belegd ter oprichting van de Bejaardenbond in Lamswaarde.
De eerste bestuursleden waren: Stan Vereecken, Sjef van Dorselaar en Piet de Klerk. Maar men had behoefte aan meer bestuursleden en op deze oproep gaven zich nog op: Louise van Driessche en Clementine Pauwels – Hoop.
Omdat Alois van Driessche zich altijd had ingezet voor het organiseren van de bejaardenreizen werd hij tot secretaris van voorzitter Stan Vereecken gekozen. Sjef van Dorselaar beheerde de penningen. De officiële datum van oprichting is 31 juli 1961.

Actueel

Momenteel heeft de KBO-afdeling Lamswaarde ongeveer 70 leden met een bestuur dat bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en drie leden. 

Bestuur

Voorzitter: George de Vijlder
Secretaris: Harrie Manders, Past. Knipscheerstraat 13, Tel. 0114 – 691337, E-mail: mandersdebresser@online.nl
Penningmeester: Ed Staal
Leden: Robbie van Bunder, Georgette Hertogh en André van Leuven 

Activiteiten

Alle activiteiten beginnen om 13.30 uur en worden via de evenementenkalender aan de leden bekend gesteld.

 • Bingo.
  Elke maand in café De Lamsoren. Iedereen is van harte welkom.
 • Kaarten.
  Bij voldoend deelname wordt er elke maand in café De Koning gespeeld. Men kan dan jokeren of bieden. De eigen bijdrage komt in de prijzenpot.
 • Koersbal.
  Dit evenement vindt plaats in de Luifel en wordt in de wintermaanden twee keer per maand georganiseerd. Van de eigen bijdrage wordt de koffie betaald.
 • Fietsen
  In de zomerperiode twee keer per maand routes van ongeveer 35 km. Een keer per jaar wordt er een langere route (ca. 60 km) gereden. De start is dan om 10.00 uur.
 • Jeu de boules
  In het zomerseizoen wordt 2x per maand gespeeld op de banen bij het sportterrein van DSO.
 • Bijeenkomsten.
  Wanneer de mogelijkheid zich voordoet om een interessante bijeenkomst te organiseren wordt u hierover tijdig geïnformeerd via een bijlage bij het Magazine. Dan wordt ook meteen de eigen bijdrage bepaald.
 • Kerstviering.
  Deze viering vindt begin december plaats in de Luifel. Na de viering wordt een lunch geserveerd. Het middagprogramma vullen we daarna in met een lezing over een actueel en interessant onderwerp. Afgesloten wordt er met een verloting.

Ten slotte worden er allerlei activiteiten georganiseerd waaraan de 55-plussers van Lamswaarde deel kunnen nemen.
Voor de prijs van € 15,- per jaar hoeft u het niet te laten. U krijgt er dan ook nog het onformatieblad van KBO-PCOB, boordevol informatie. Als u 55-plusser bent is dit al met al een goede reden om u op te geven als lid van de KBO. Voor verdere inlichtingen kunt u zich wenden tot één van de bestuursleden.

Contact

KBO Lamswaarde secretariaat:
p/a Harrie Manders, Past. Knipscheerstraat 13, 4586 AS Lamswaarde 
Tel. 0114 – 691337, e-mail: mandersdebresser@online.nl