Terug naar afdelingenZoekt u een nieuwe uitdaging en u wilt zich inzetten voor de KBO?
Wij hebben nog vacatures en een helpende hand is altijd welkom ! 

Activiteiten

Dorpscentrum - Populierenstraat 41, 4581 BR Vogelwaarde, telefoon 0114 671 477

 • Bingo middag iedere laatste vrijdag van de maand
 • Kaarten iedere dinsdag -en donderdag middag
 • Koersbal iedere dinsdag- en donderdag middag
 • Jaarvergadering  "maart" Laatste vrijdag v/d maand  27 maart 2015
 • Pasen Koffie 
 • Busreis mei ...
 • Fietstochten juli -augustus bij goed weer !
 • Bezinningsdag oktober / november Dorpscentrum
 • Mosselmiddag winter
 • Sinterklaas Banketstaaf
 • Extra activiteiten: dinsdag- en donderdag middag 14.00 uur Biljarten


Actueel

 • We hebben een gloednieuwe Jeu de Boelesbaan ter beschikking voor de leden die buiten een balletje willen gooien.
 • Jaarlijks een gezamenlijk Chinees Buffet Voor de liefhebbers.
 • U ontvangt gratis 10 maal per jaar de Nestor (informatieblad unie KBO)
 • Met de Paas- en Kersttijd voor alle leden een attentie!
 • Ouderen adviseurs bij u in de buurt helpen u met het invullen van belastingformulieren


Afdelingsinformatie

Aantal leden afdeling Boschkapelle: 160
De contributie bedraagt € 17,50 per jaar
Opgeven als lid bij de penningmeester - Mevrouw  I.Wauters-Lauret  telefoon  0114 671 742
Voorzitter / Secretaris - KBO Boschkapelle de heer P. Remorie

Afdelingsbestuur

Voorzitter: De heer P. Remorie, Meulenpad 2, 4581 EA Vogelwaarde, telefoon  0114 671 465
Secretaris: De heer P. Remorie, Meulenpad 2, 4581 EA Vogelwaarde, telefoon 0114 671 465 (nieuw)
Penningmeester: Mevrouw  I.Wauters-Lauret, telefoon 0114 671 742