Terug naar afdelingen

KBO-Philippine

Over Philippine

In het jaar 1505 verwierf Jeronimus Laureijn, Heer van Watervliet, het octrooi om zijn zesde polder in te dijken. Hij noemde die polder Sainct Philippine, naar Philips de Schone. Tevens kreeg hij toestemming tot het stichten van een zogenaamde "gesloten stad", die ook de naam Philippine kreeg, maar weliswaar afhankelijk was van het ook door Jeronimus gestichte Watervliet. Hij had plannen om hier een grootse havenstad te bouwen voor het Graafschap Vlaanderen, die zou kunnen concurreren met die van het Brabantse Antwerpen. Zijn vroegtijdige overlijden, de Tachtigjarige Oorlog en de grotere diepgang die nodig was wegens de ontdekking van Amerika zorgden ervoor dat Philippine dit nooit werd.

In 1583 bouwde de hertog van Parma in Philippine een versterking die Noord-Vlaanderen moest beschermen tegen de Watergeuzen. In 1599 werd een haven aangelegd, waardoor Philippine zich tot een vissersplaats kon ontwikkelen. Ten noorden van Philippine werd in 1588 het tegen Philippine gerichte Mauritsfort gebouwd door de Staatsen. Vanaf 1633 echter, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, viel Philippine toch wisselend in handen van de Noordelijke Nederlanden en ging dienstdoen als uitvalsbasis voor diverse operaties tegen de Spaanse overheersers in Vlaanderen. De vesting werd uitgebouwd met een kasteel, vier bastions, twee ravelijnen en een water- of havenpoort. De havenpoort kwam uit op de Braakman, die in open verbinding stond met de Schelde en de Noordzee.In de negentiende eeuw ontwikkelde Philippine zich tot een bloeiende plaats van vissers en mosselkwekers. De Braakman verzandde echter meer en meer, zodat omstreeks 1900 de Mosselpolder en de Kanaalpolder konden worden aangelegd, waardoor de open verbinding met de Braakman dreigde te worden verbroken, maar de aanleg van het Philippinekanaal garandeerde de verbinding met open water waardoor de visserij kon blijven bestaan. Ook de vissers vanuit Boekhoute voeren uit vanuit Philippine, dat vooral na 1939 een belangrijk centrum werd voor de mosselvangst en -handel. Maar Philippine verloor zijn belangrijke positie meer en meer aan het groeiende Terneuzen, dat direct aan de Westerschelde lag. De afdamming van de Braakman in 1952 betekende het einde van de mosselcultuur. Tijdens de Watersnood van 1953 behoedde deze afsluitdam echter ook het achterland van Zeeuws-Vlaanderen voor een overstroming.

Philippine werd een stadje voor forenzen; alle vestingwerken zijn gesloopt om plaats te maken voor nieuwe woonwijken. Wat bleef is de faam van de mosselrestaurants. In het mosselseizoen (augustus-april) komen bussen met toeristen naar Philippine om een mosselmaaltijd te genieten in een van de zeven mosselrestaurants.

Tot 1 april 1970 was Philippine een zelfstandige gemeente. Daarna ging het dorp op in de gemeente Sas van Gent. Sinds 1 januari 2003 is Philippine onderdeel van de gemeente Terneuzen.
(bron: wikipedia)

Brunch/Lunch

Het bestuur van KBO-Philippine is aan het experimenteren met hun bijeenkomsten door elke maand een andere activiteit te organiseren om op die manier te peilen bij haar leden wat goed en minder goed bevalt.
Deze keer was het een brunch/ lunch in Zaal De Kaaie op 18 oktober jl. van 16.00 tot 19.30 uur.
De voorzitster opende deze bijeenkomst en vertelde wat er verder in november en december nog georganiseerd gaat worden. Daarna volgde een aperitief en onze voorzitster wenste iedereen een gezellige middag.
De opkomst was groot: 38 leden.
Deze lunch/brunch werd geheel verzorgd door de dames van het bestuur.

Bron: Ben Vlegels

Lente Diner

Door corona maatregelen kon ons tradionele kerst diner niet doorgaan maar nu alles wederom een beetje normaal wordt hebben we dit alsnog ingehaald als lente diner op 18 maart 2022 in café restaurant de Zwaan.

Klik hier voor een impressie van ons 'kerstsamenzijn' dat wij hebben omgedoopt naar 'lentediner' op 18 maart 2022 in café restaurant de Zwaan te Philippine.


Bestuur KBO-Philippine

Voorzitter: Oda Bosma, tel: 0115 491879, email: ronoot@zeelandnet.nl
Secretaris: Ben Vlegels, tel: 0115 491035, email: f2hben.vlegels@hetnet.nl
Penningmeester: Marian Moelker, tel: 0115 491345, email: makemoel@zeelandnet.nl
Lid: Rosine van Hurck, tel: 0115 491470, email: janvhurck@zeelandnet.nl
Lid: V. Kindt, telefoon:  0115-491497, e-mail:  riui33iy@kpnmail.nl