Ouderenadvisering

Ouderenadviseurs zijn getrainde vrijwilligers die mensen helpen de weg te vinden bij een hulpvraag. Een ouderenadviseur kan u advies geven over de mogelijkheden, omdat zij de weg en het aanbod weten in uw gemeente.

Ouderenadvisering is onafhankelijke hulp, een service van de KBO aan leden en niet-leden. Centraal staat het helder krijgen van de hulpvraag en overzicht te bieden van de mogelijkheden. Soms gaat een ouderenadviseur mee naar het WMO-loket of een andere instantie, zodat iemand steun heeft voor, tijdens en na een gesprek. Mede door de hulp van de ouderenadviseur kunnen ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen en de regie in eigen handen houden.

U kunt bij uw vrijwillige ouderenadviseur terecht met vragen als:

  • Hoe kom ik in aanmerking voor een woningaanpassing?
  • Wie helpt mij met het invullen van formulieren?
  • Heb ik recht op Huurtoeslag of Zorgtoeslag?;
  • Wat kan de Thuiszorg voor mij betekenen?
  • Bij wie moet ik zijn voor kleine klusjes in huis?
  • Wat voor activiteiten zijn er in mijn gemeente?
  • Kom ik in aanmerking voor een aanleunwoning?
  • Een ouderenadviseur wil u ook graag helpen met vragen over pensioenen, AWBZ, financiële problemen of bijstand.

Leden van KBO kunnen terecht bij de coördinator ouderenadvies van hun afdeling.