Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar
ANBI

Informatie behorende bij de ANBI beschikking, fiscaal nummer 803219635 van KBO Zeeland 

Betreft de vereniging Katholieke Bond van Senioren in Zeeland. (KBO Zeeland)

RSIN nummer Kamer van koophandel is 40303048.

postadres: Dreef 40
4486 AP Lamswaarde

telefoon: 0114 690415
e-mail: gdevijlder@zeelandnet.nl

Voor doelstelling van de verenging zie statuten.

Voor beleid van de vereniging zie beleidsplan 2014 - 2018.

Bestuurssamenstelling is als volgt:

Voorzitter:   W.F.M. Jansen, Isabellagang 3, jansenwfm@gmail.com  
4331 GA Middelburg 
Secretaris:  G. de Vijlder, Dreef 40, gdevijlder@zeelandnet.nl
4586 AP Lamswaarde
Penningmeester: Wim Copper Mozartlaan 6, wiljaco@kbozeeland.nl
4462 JS Goes 
Vicevoorzitter: Mevr. L. van der Ha-van Vlierberghe, Axelsestraat 4, lvdrha@hotmail.com  
4566 CS Heikant
DB-lid: J. (John) Jansen, Mastgat 12, jcjansen@zeelandnet.nl  
4417 CL Hansweert 

KBO Zeeland is een vrijwilligersorganisatie er worden dus alleen onkosten vergoed en geen beloningen verstrekt.

Jaarverslagen:
2014
2015
2016

Werkplan:
2016
2017