Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar
25 jaar KBO Zeeland

25 jaar


Nu verenigen maakt sterk in de toekomst!

Kort programma overzicht:

Op 20 februari 2019 wordt het jubileumjaar geopend met een Eucharistieviering in de R.K. Willibrorduskerk in s Heerenhoek. 

De eerste Algemene Vergadering van dit jaar is gepland dinsdag, 9 april, in Sluiskil.

In de daarop volgende maanden zullen de Kringbesturen per Kring een activiteit organiseren,
waarbij zoveel mogelijk leden betrokken kunnen worden.

De Tweede Algemene Vergadering dit jaar zal uitdrukkelijker in het teken staan van het jubileum.
Deze AV is gepland op 29 oktober, eveneens in Sluiskil.

En op 20 november. hoopt de werkgroep het jubileumjaar af te sluiten met een feestelijke bijeenkomst voor de leden.

In de komende maanden zullen meer details over alle festiviteiten van het jubileumjaar gepubliceerd worden.

Lees meer over ontstaan KBO Zeeland klik hier ►
Verslag van de opening van het Jubileumjaar

Op woensdagmiddag 20 februari 2019 werd het 25 jarig jubileum KBO-Zeeland ingeluid met een Eucharistieviering in de kerk
van s Heerenhoek.
Er waren zon 150 aanwezigen, waaronder een afvaardiging van de PCOB.

Voorafgaand aan de dienst verzorgde Kees Rentmeester voor belangstellenden een rondleiding door de kerk.

Wim Jansen, voorzitter van de Katholieke Bond van Ouderen Zeeland heette in zijn openingswoord alle aanwezigen van harte
welkom bij deze eerste bijeenkomst in het kader van het 25 jarig bestaan van KBO-Zeeland.
Hij gaf aan dat de KBO probeert zich samen met de PCOB te vernieuwen om ook jonge senioren te kunnen boeien.
Dat is noodzakelijk om de komende jaren de leefbaarheid voor senioren en hun omgeving te ondersteunen.
Mede gezien de verwachte toename van het aantal senioren is de KBO, als organisatie, dan ook beslist niet overbodig
Integendeel. Denk hierbij aan het maatschappelijk probleem van de eenzaamheid en de noodzaak om de belangen van de
senioren te behartigen op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.

Pastoraal Adviseur KBO-Zeeland, pastor Tom Brooijmans, ging voor in de Eucharistieviering, waarbij het kerkkoor uit s Heerenhoek
het muzikale gedeelte verzorgde.

Na afloop van de viering was er, onder het genot van een kopje koffie of thee met een taartje, een gezellig samen zijn.

Een woord van dank aan alle leden van de commissie Identiteit en Pastoraat, de werkgroep jubileum, het kerkkoor en de mensen
van de catering, voor de organisatie van deze bijeenkomst, is zeker op zijn plaats.