Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar
Over ons

KBO Zeeland is een ouderenorganisatie die opkomt voor de belangen van senioren in Zeeland. Wij doen dit zowel op plaatselijk, regionaal en provinciaal  vlak. Belangrijke thema’s zijn wonen, vervoer, veiligheid en zorg. Ook ondersteunen wij de leden bij vragen op sociaal en economisch terrein. Onze ouderenadviseurs en belastinginvulhulpen voeren deze individuele ondersteuning uit.

KBO Zeeland bestaat uit 32 actieve afdelingen die plaatselijk de belangen behartigen, maar vooral een ontmoetingspunt zijn voor hun KBO leden door de uitvoering van talloze activiteiten. Wij werken t.a.v. de algemene belangenbehartiging nauw samen in het POSO (provinciaal overlegorgaan samenwerkende ouderenbonden) waar ook PCOB, deel van uitmaakt. De identiteitsgebonden belangenbehartiging voeren wij geheel zelfstandig uit.

 Organisatie  Volg en bekijk ons . . .

 
 1  Provincie

 4  Kringen

 32  Afdelingen    KBO Zeeland                     KBO Zeeland

 Lidmaatschap  Aktie Lid werft Lid


 Vanaf ongeveer € 20,- per kalender jaar
 kunt u lid worden van een KBO afdeling  ► Lid werft Lid 


 KBO Zeeland zoekt ...  KBO Zeeland zoekt ... - Leden voor diverse commissies

 - interesse  


 

 - Vrijwilligers bij diverse commissies

 - interesse