Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar
Organisatie


Provincie

De KBO-Zeeland is een autonome vereniging met eigen statuten die bij een notaris zijn vastgelegd.
Alle KBO-afdelingen zijn aangesloten bij de KBO-Zeeland die ook de rechtspersoon is.
Het algemeen bestuur bestaat uit negen leden. Er zijn vijf leden die het dagelijks bestuur vormen.
Men werkt met een portefeuille-structuur.
Dat betekent dat ieder bestuurslid de verantwoordelijkheid heeft voor een bepaald aandachtsveld.
De bestuursleden worden gekozen op de algemene vergadering in het najaar.

Kringen
Er zijn 4 kringen waarin de afdelingen ingedeeld zijn en er wordt minimaal twee keer per jaar een kringvergadering gehouden.
Elke kring heeft een zetel in het provinciale KBO bestuur.

Afdelingen
De afdeling is binnen de organisatie van de KBO de plaats waar de activiteiten plaats hebben en waar het contact ligt met de leden.
Er is een gevarieerd aanbod van activiteiten waar de leden aan deel kunnen nemen.
Het kan gaan om activiteiten ter ontspanning, maar ook om voorlichting en informatieve bijeenkomsten.
Het afdelingsbestuur vormt de vertegenwoordiging van een groep senioren in een stad, dorp of gemeente naar buiten toe.
De afdeling treedt steeds vaker op naar gemeenten en instellingen om op te komen voor de wensen en behoeften van haar leden.
De afdeling en het afdelingsbestuur zijn het visitekaartje van de KBO naar het gemeentebestuur en andere organisaties en instanties.

Samenwerking Provinciaal 
De KBO-Zeeland werkt voor de belangenbehartiging samen met de seniorenorganisaties NPB, ANBO en PCOB.
Daarvoor is opgericht de stichting POSO.

Samenwerking landelijk
De KBO-Zeeland is aangesloten bij de Unie KBO, de landelijke federatie, die de twaalf provinciale KBO’s
vertegenwoordigt op landelijk niveau. Landelijk werkt de Unie KBO nauw samen met de PCOB. Zie www.kbo-pcob.nl