Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar
Reisverzekering

Maakt u met uw afdeling of provinciale bond een reis of een dagje uit, dan kunt u zich voor een reisverzekering melden bij de KBO - PCOB.

Aanvraag
Vanaf 1 januari 2018 moeten afdelingen hun reisverzekering rechtstreeks afsluiten bij verzekeringsadviseur Mees. Op dit moment sluiten zowel de KBO- als PCOB-afdelingen hun verzekering af bij het verenigingsbureau. Dat is niet langer mogelijk. Op de website https://www.kbo-pcob.nl/vereniging/#reisverzekering  vindt u meer informatie, een aanvraagformulier en een dekkingsoverzicht. Ook leest u tips over het organiseren van reisjes met uw afdeling. Daarnaast kunnen alle afdelingen van KBO en PCOB met korting hun verzekeringen afsluiten.
KBO-PCOB heeft met assurantieadviseur Mees afspraken kunnen maken over een speciaal arrangement voor de afdelingen.
Het gaat om verschillende verzekeringen, zoals een inventaris- of autocasco-verzekering.

Schademelding

Schades tijdens uw reis kunt u rechtstreeks melden bij de verzekeraar. Ook het ingevulde formulier en de gevraagde bijlagen kunt u mailen naar de schaderegelaar bij Mees, Rob van der Meer, mailadres: rob.van.der.meer@meeus.com, tel. 070 302 85 46
U kunt de formulieren ook per post sturen naar: Mees, t.a.v. de heer R. van der Meer, Postbus 3234, 4800 DE Breda.
Vermeld het polisnummer. Dat vindt u onder in het bevestigingsformulier.