Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar
DigiD voorlichter
 Voorlichter

De overheid verwijst burgers steeds vaker en nadrukkelijker naar haar digitale loketten.

Bijvoorbeeld voor het aanvragen van zorgtoeslag of het aanvragen van een nieuw paspoort.

Wilt u mensen die nog geen ervaring met DigiD hebben ondersteunen vanuit uw eigen kennis en ervaring? 
 

Voor meer informatie klik ►
hier.