Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar
KBO Zeeland
 Penningmeester  Ledenadministratie  Secretariaat
 
 Marijke Jongmans 
 
 postadres
: Schoolstraat 10 
 4529 GM Eede 
 telefoon  0633 024879
 e-mail
  penkbozld@gmail.com

 
 Tosca
Coone 
 
 postadres
: Nieuwe Kerkstraat 44
 4541 ED Sluiskil 
 telefoon 0115 851756 
 e-mail
 
kboleden@zeelandnet.nl

 
George de Vijlder

postadres:
Dreef 40
4586 AP Lamswaarde
telefoon 0114 690415
email  gdevijlder@zeelandnet.nl

 Nummers  Webmaster

 
 Bankrekening
NL22INGB 0003 0877 16  
 
t.n.v. KBO Zeeland - Goes
 KvK
nummer 40303048
 
  ANBI
instelling  KBO Zeeland  fiscaal nummer 8032 19 635

 
 Arend E. de Haas
 e-mail  Webmaster KBO Zeeland

  KBO Zeeland  KBO Zeeland Wilt u meer weten over de KBO Zeeland, of wilt u lid worden?
 Meld u aan bij de afdeling in uw gemeente zie de rubriek 'Afdelingen' op onze website, of gebruik het ►aanmeldformulier

 
 Adreswijzigingen
 U kunt dit doorgeven aan uw afdeling.
 Zij zorgen er voor dat uw adresgegevens doorgegeven worden aan de bezorger van KBO - PCOB magazine.
 Indien u naar een andere gemeente verhuist, zorgt de afdeling voor toezending naar de betreffende KBO.

 
 Opzeggen lidmaatschap
 Voor de opzegging van uw lidmaatschap kunt u contact opnemen met uw KBO afdeling.

 
 Géén KBO - PCOB magazine ontvangen?
 Informeer bij uw eigen KBO afdeling.