Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar
Wonen en Mobiliteit

Ouderen moeten, indien gewenst, zolang mogelijk zelfstandig mobiel kunnen zijn en zelfstandig kunnen wonen.
Daarbij is ondersteuning door middel van voldoende en adequate woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen essentieel. Uitgangspunten voor die zelfstandigheid zijn keuzevrijheid en zeggenschap.
Belangrijke voorwaarden voor zelfstandig wonen en mobiliteit zijn betaalbaarheid, veiligheid en toegankelijkheid.
Concrete acties van de Unie KBO, al dan niet in samenwerking met de andere ouderenbonden, zijn bijvoorbeeld:

• Handleiding ‘Wijs Wonen’ bestemd voor kaderleden

• Stichting OPC (Ondersteuning collectief Personenvervoer aan Consumentenorganisaties)

• Betaalbare rijbewijskeuring en bemiddeling medische keuring

• Actie: Houd huren betaalbaar (met de Nederlandse Woonbond)

• Veilig vervoer rolstoelinzittenden

• Toegankelijkheid collectief personen vervoer (CROW-publicaties)

• Kwaliteit openbaar vervoer in de gaten houden,samen met andere consumentenorganisaties

• Programma Blijf veilig mobiel

De Unie KBO meent dat een subsantiële seniorenkorting openbaar vervoer voor ouderen noodzakelijk blijft
Belangrijkste redenen hiervoor zijn:

• de participatie van ouderen wordt bevorderd; de korting kost de openbaar vervoerbedrijven en overheden weinig;
   in de ons omringende landen geldt een seniorenkorting en de resultaten zijn bemoedigend; economische impulsen nl. 
   ‘rijkere’ ouderen trekken er vaker op uit en zullen daardoor ook meer consumeren.

• Experimenten met 100% korting voor ouderen, het zogenaamde ‘Gratis openbaar vervoer’, worden toegejuicht.

• Ouderen, lokale en provinciale KBO’s worden gestimuleerd de experimenten o.a.
   in te brengen in de regionale platforms openbaar vervoer.