Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar
Sociaal-economisch

Dit is een gebied waarin vooral de afdelingen zeer actief zijn.

De leden informeren over de gemeentelijke regelingen en hulp verlenen bij het indienen van een aanvraag.

Hiervoor zijn dan aanwezig vrijwillige ouderenadviseurs of hulpverleners bij het invullen van de belastingformulieren.