Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar
Gezondheid en Zorg

Dit is één van de belangrijkste gebieden voor de senioren

De invoering van de WMO heeft de verantwoordelijkheden nu bij de gemeente geplaatst

De lokale seniorenorganisaties werken hier samen om de belangen van hun leden – en niet leden – te behartigen

Zij krijgen ondersteuning van het POSO

Voor meer informatie klik hier


Een klacht….en dan…..

Om maar met de deur in huis te vallen citeer ik van harte Els Borst(oud-minister van Volksgezondheid) met
“iedere klacht is een gratis advies voor verbetering”

Zorgverleners doen hun uiterste best om de cliënten zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de gang van zaken.

Zo kan het voorkomen dat:
 u zich niet begrepen voelt;
 er in het contact met uw zorgverlener iets is misgegaan;
 de geboden zorg niet aan uw verwachtingen voldoet.

Laat uw onvrede weten! Dat is zowel voor u als voor de zorginstelling van belang. Voor u omdat er iets gebeurt met uw klacht, voor de zorginstelling een advies om de zorg te verbeteren.

Een klacht uiten, hoe en waar gaat dat?

1. Praat met de medewerker of uw behandelaar en/of
2. Ga naar de klachtenfunctionaris en/of
3. Dien een klacht in bij de klachtencommissie


1. Praat met de medewerker of uw behandelaar

Een klacht of probleem kunt u het beste rechtstreeks bespreken met degene waarover u ontevreden bent. Zo geeft u de betrokkene de kans iets te verbeteren of te herstellen. Verloopt het gesprek niet naar wens of durft u een gesprek niet aan, dan kunt u ook met de leidinggevende van de desbetreffende afdeling praten. In een gesprek kunnen veel misverstanden worden rechtgezet en klachten worden opgelost.

Deze directe benadering gaat niet iedereen even gemakkelijk af, maar toch is dit vaak de eenvoudigste en ook snelste oplossing.

Om te voorkomen dat u tijdens het gesprek niet precies meer weet waarover u wilt praten is het advies om voor het gesprek de punten op te schrijven waarover u wilt praten. Uw aantekeningen kunnen dan een geheugensteuntje zijn tijdens het gesprek.

2. Ga naar de klachtenfunctionaris

Als u er niet uitkomt met degene over wie u ontevreden bent, of als u niet precies weet wie er bij betrokken is/zijn of als u eerst met iemand anders wilt praten, kunt u in de meeste zorginstellingen terecht bij de klachtenfunctionaris.

Wat kan de klachtenfunctionaris voor u doen?
 Luisteren naar uw ervaring;
 Meedenken over een mogelijke oplossing;
 Uitleg geven over de mogelijkheden om klachten af te handelen;
 Helpen de klacht op papier te zetten;
 Een bemiddelingsgesprek regelen: onder leiding van de klachtenfunctionaris vindt een gesprek plaats met u en degene tegen wie de klacht is ingediend. Dit gesprek heeft als doel een bevredigende oplossing te vinden zonder in de schuldvraag te treden.

Als u geen klacht wilt indienen maar wel even wilt praten, bent u natuurlijk ook welkom bij de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris heeft een geheimhoudingsplicht en mag geen informatie opvragen of aan anderen informatie geven zonder uw toestemming.

3. Dien een klacht in bij de klachtencommissie

Wanneer u een oordeel wenst over een klacht of over klachten kunt u uw klacht ook voorleggen aan de klachtencommissie van de zorginstelling.
De voorzitter is meestal een jurist die niet verbonden is aan de instelling. De dagelijkse gang van zaken wordt verzorgd door de ambtelijk secretaris.

De klachtencommissie streeft er naar om uw klacht zo snel mogelijk af te handelen.

Na de beoordeling door de klachtencommissie wordt een uitspraak opgesteld en aan u toegestuurd alsook aan degene tegen wie de klacht zich richt en de directie van de zorginstelling.

Een klacht….en dan…..echt luisteren
De afgelopen jaren heb ik als klachtenfunctionaris veel geleerd. Heel veel. Het belangrijkste is wel luisteren. Luisteren naar wat men werkelijk te zeggen heeft. Luisteren, met respect, naar cliënten. Klagen doet men immers niet zo maar. Men wil er iets mee bereiken. Men wil dat een ander het beter heeft, dat een ander dezelfde problemen niet hoeft mee te maken. Om dat te bereiken moet je kunnen luisteren naar de boodschap die achter klachten zit.

Monica Twisk,
klachtenfunctionaris ZorgSaam