Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Lamswaarde
« terug naar overzicht
   Welkom op onze website . . .

Wat is de KBO?
De Katholieke Bond van Ouderen (KBO) is met ongeveer 200.000 leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland
en bestaat uit twaalf provinciale afdelingen waaronder KBO-Zeeland.
Een onderdeel van KBO-Zeeland is de Kring Hontenisse. De KBO, afdeling Lamswaarde behoort tot deze kring.

Wat doet de KBO?  De KBO heeft drie pijlers waarop hun beleid is gebaseerd.

a. Belangenbehartiging. In samenwerking met andere bonden komen zij op voor hun leden in alle geledingen van 
    de maatschappij. Zij doen dit op provinciaal, nationaal en zelfs Europees niveau.

b. Informatievoorziening. Over de meest uiteenlopende onderwerpen die voor de leden van belang kunnen zijn
    wordt informatie verstrekt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bondsblad De Nestor wat gratis wordt thuisbezorgd.

c. Activiteiten. Op lokaal niveau worden activiteiten georganiseerd welke door de leden naar voren zijn gebracht. 

de Webmaster


P.s. Als u zich wilt inzetten voor de KBO ? wij hebben nog vacatures en een helpende hand is altijd welkom ! ► Klik op Vacatures