Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar
25 jaar KBO Zeeland in 2019

25 jaar KBO Zeeland in 2019

15-4 “Nu verenigen maakt sterk … ”

1994 - 2019 


“Nu verenigen maakt sterk in de toekomst”

KBO Zeeland is in 1994 verzelfstandigd als vereniging van alle KBO afdelingen in Zeeland. Tot 1994 waren de Zeeuwse KBO afdelingen aangesloten bij KBO Brabant. Maar rekening houdend met reisafstanden, met subsidievoorschriften, indertijd, van Gedeputeerde Staten in Zeeland en de groei van het aantal leden in Zeeland, is in 1994 besloten in goed overleg met het bestuur van KBO Brabant en met zijn volledige medewerking tot het oprichten van KBO Zeeland.

Aan dit jubileum wordt het gehele jaar door aandacht geschonken. Het jubileumjaar wordt geopend met een Eucharistieviering voor de leden op 20 februari in de parochiekerk van ’s Heerenhoek, waarna een gezellig samenzijn is voorzien.

In de loop van het jaar zal in de vier Kringen van KBO Zeeland een gezamenlijke activiteit worden georganiseerd voor de leden van de KBO afdelingen uit de betreffende Kringen. Ook de twee Algemene Vergaderingen, waarvoor de afdelingsbesturen worden uitgenodigd, zullen in het teken staan van het zilveren jubileum.

En op 20 november zal in IJzendijke een groots afsluitingsfeest worden georganiseerd voor de leden van de 32 KBO afdelingen in Zeeland.

KBO-Zeeland heeft hiervoor van het Oranje Fonds een donatie ontvangen voor onze activiteiten gedurende het 25 jaar jubileumjaar. Wij zijn hier zeer verheugd over en danken het Oranjefonds voor de financiële ondersteuning..


Kijk op de speciale pagina 25 jaar KBO Zeeland voor meer details klik ► hierterug naar overzicht