Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar
Gezondheidspreventie

Gezondheidspreventie

14-12 preventie voor ouderen

KBO-PCOB wil meer gerichte gezondheidspreventie voor ouderen.
Hiermee valt nog een wereld te winnen.
We schreven er vandaag een brief over aan de Tweede Kamer.

15 december vindt namelijk in de Tweede Kamer een algemeen overleg plaats over preventiebeleid. KBO-PCOB vraagt wederom uw aandacht voor gerichte gezondheidsbevordering bij ouderen. Wij willen een integraal preventiebeleid voor senioren. Dit zorgt ervoor dat ouderen langer thuis wonen, sociaal actief en in een goede gezondheid blijven. Gerichte preventie bij ouderen, zoals bijvoorbeeld een rijksvaccinatieprogramma leidt tot lagere kosten en levert veel gezondheidswinst op.

Doelgroepenbenadering
KBO-PCOB pleit voor een doelgroepgerichte benadering in gezondheidsbevordering vanaf 50 jaar en vraagt de overheid om gerichte programma’s voor ouderen. Hoewel wij erkennen dat ‘Alles is gezondheid’ een beweging en bewustwording op gang brengt die Nederland gezonder en vitaler wil maken, zien wij meer heil in een doelgroepenbenadering in plaats van een domeinbenadering via scholen, wijk en werk. Naar onze mening worden ouderen onvoldoende bereikt door dit programma. Hierdoor worden gezondheidsproblemen die veel geld kosten onvoldoende aangepakt. Zo zou het programma van de overheid rond depressie zich meer dienen te richten op ouderen. Het aandeel ouderen dat antidepressiva slikt is behoorlijk hoog en ouderen boven de 70 vormen een groep waarbij depressiviteit vaak niet wordt herkend. Ook vragen wij gericht aandacht voor ondervoeding. Een programma Senioren op Gezond Gewicht om zowel overgewicht als ondervoeding te bestrijden vinden wij wenselijk.

Rijksvaccinatieprogramma
Vaccins vormen één van de meest effectieve manieren van preventie, maar blijven momenteel helaas onbenut. Zo belanden veel ouderen met longontsteking op de Spoedeisende Hulp. Juist hiervoor is een uitstekend vaccin beschikbaar, maar pas in juni 2017 komt de Gezondheidsraad met een advies hierover.

Vliegwiel
Nederlanders, jong en oud, moeten de omslag maken van ziekte/zorg naar gezondheid/gedrag. KBO-PCOB helpt ouderen om deze omslag te maken en wil daarbij het vliegwiel zijn. Wij stellen onze leden regelmatig de vraag ‘wat heb je nodig om gezond oud te worden?’, gevolgd door de oproep: ‘haal je toekomst dichterbij en bedenk wat u zelf kunt doen om gezond oud te worden’.

Al deze inspanningen dragen ons inziens bij aan een preventiebeleid dat een deel van de verantwoordelijkheid bij ouderen neerlegt, maar ook een deel bij de overheid. Met elkaar kunnen we er voor zorgen dat ouderen langer, actiever en in goede gezondheid mee kunnen doen in de maatschappij.
terug naar overzicht